FILMAFTEN - 4. NOVEMBER 2009


Som annonceret var der film på programmet på denne klubaften.

Der var til aftenen lånt et par film om ekspeditionerne med Citroën Kegresse.

Ekspeditionerne foregik for den enes vedkommende tværs gennem Afrika
og for den andens vedkommende fra Mellemøsten til Kina.

Filmene viste i al deres enkelthed ekspeditioner fra en svunden tid, hvor
kommunikation og verden i det hele taget var anderledes end idag.  


  Denne herre behøver vel ikke nærmere præsentation.

Han var initiativtager til ekspeditionerne.
  Kort over den del af verden, hvor den anden ekspedition gik.
  Le céleste empire - det himmelske rige.
  Kegresserne vækker opsigt, hvor de kommer frem.
  Bæltekøretøjerne har ikke været præget af den store luksus.

Klubben hvor der sker noget!


Copyright © Sydhavsøernes Citroën Klub 2001. Sidst opdateret den 26. november 2009

WEB-master, design m.m.: SFH DATA, Haslev.