Klubaften - JUNI 2018

Menuen på vor klubaften i juni måned stod på stegt flæsk med persillesovs.
På en klubaften for et par år siden kom der forslag frem om vi ikke skulle besøge Bandholm Hotel på næste klubaften,
da der netop på denne aften var stegt flæsk med persillesovs og nye kartofler.

Derfor blev det foreslået om ikke vi skulle gentage succesen.

Vort medlem Ole Frederiksen er ansat på Orebygaard Gods og har derfor også god kontakt til Oreby Kro.

Så Ole fik en aftale i stand med kroen og gav en lille tur rundt om hovedbygningen.

Vi fik en grundig orientering om slottet igennem tiderne.

Det nuværende er ikke så gammelt og står tomt - men der har været slot i flere hundrede år.

Aftenen fortsatte på Oreby Kro, hvor der blev serveret stegt flæsk med persillesovs.

Jeg tror ikke, at der var nogen der gik sultne hjem.


Mødested var indkørslen til Sakskøbing Sukkerfabrik.

Forrest i rækken ses en Chevrolet, da Jesper havde skudt bagruden i sin 2CV med en plæneklipper.
 Alléen op mod Orebygaard i bagende solskin.

 

Her ses en flok A-modeller flot linet op foran Orebygaard.

 

Slottet fra modsatte side.

 

Flot udsigt over indsejlingen til Sakskøbing med voldgraven i forgrunden.Stor tak til Ole for hans rundvisning og orientering om Orebygaard.


Klubben hvor der sker noget!

 

Copyright © Sydhavsøernes Citroën Klub 2018. Sidst opdateret den 01. juli 2018

WEB-master, design m.m.: SFH DATA, Haslev.