Aktivitetskalender

 18. september 2021  

Æbleplukkertur

BEMÆRK - TUREN FOREGÅR LØRDAG

I år er turen arrangeret af ”sydholdet”, så vi skal på opdagelse syd for Storstrømmen.

Mødested: Lysemosen klokken 10.00

Herefter kører vi til Sukkermuseet i Nakskov.

Efter besøget her skal vi plukke æbler og spise madkurven på et hyggeligt sted.

Husk mad og drikke til turen samt kasser til frugt.
      
 

 6. oktober 2021  

Filmaften

Som tidligere år vil der blive vist filmklip med relation til CITROËN

Der er selvfølgelig sørget for kaffe og kage.

   
 

 3. november 2021  

GENERALFORSAMLING

Den årlige generalforsamling holdes som tidligere år på november måneds klubaften.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Særskilt indbydelse udsendes.

 
 

 1. december 2021  

Juleafslutning

Årets sidste klubaften bliver som sædvanligt med banko samt gløgg og æbleskiver.

Det bliver igen en af de store begivenheder i Brandstrup hos Jane og Viggo.

  
 

Ret til ændringer i Aktivitetskalender forbeholdes

Copyright © Sydhavsøernes Citroën Klub