ÅRS- OG LANDSBESTYRELSESMØDE 30. OKTOBER 2004


Afholdelse af Års- og Landsbestyrelsesmøde var denne gang henlagt til Sydhavsøernes Citroën Klub. Vi havde via et af klubbens medlemmer lånt et lokale hos Nordea i Haslev, for at gøre det så centralt som muligt.


Der kom derfor også et pænt antal medlemmer fra hele landet.

  Klubben vil derfor også takke Nordea for lån af de fine og velegnede lokaler.

  Et lille udsnit af deltagerne på mødet. Som det ses til højre i billedet nåede Landssekretær Kim Ø. også frem til mødet - trods fejllæsning af kørevejledning ! !

Der hersker god ro og orden under mødet!!!  

Formand Peter Bue Nielsen - tv. - samt Knud "HY" m.fl. fra Jylland.
 

   

Læs referat m.m.
i næste nummer af
CITRACTION

 

 

..

     

Klubben hvor der sker noget!


Copyright © Sydhavsøernes Citroën Klub 2001. Sidst opdateret den 13. november 2004

WEB-master, design m.m.: SFH DATA, Haslev.