ÅRETS FØRSTE KLUBAFTEN I 2013


 

   

 


Temaet på sådan en kold aften i begyndelsen af februar måned var

"Hobbyaften.. Tag din passion med..".


Som det ses af nedenstående billeder, var der også gang i det medbragte.
 


  Som det ses på billederne er der både biler og blade.  

 
På det store billede ses værkførerens Märklin tog, fra dengang mor var dreng. Det er helt tilbage fra 1950'erne og kan stadigvæk køre.


 Klubben hvor der sker noget

     

Som et meget vigtigt emne på klubaftenen kom det nye regelsæt for "kageklubben" på bordet.
Det går i al sin enkelthed ud på, at man kan skrive sig på en liste, hvis man påtænker at give kage.

Dette skal gerne udmønte sig i, at der ALTID er kage til kaffen - men heller ikke for meget.


Copyright © Sydhavsøernes Citroën Klub 2013. Sidst opdateret den 04. marts 2013

WEB-master, design m.m.: SFH DATA, Haslev.