UDSKIFTNING AF PLATINER M.M. - MARTS 2004

Årets anden klubaften onsdag, den 03. marts 2004! !

Så er vi godt i gang med årets aktiviteter.

Ikke mindre end 14 medlemmer mødte op for at få indsigt i, hvordan man justerer tænding efter udskiftning af platiner på en A-model..

Denne gang var det Brian's Dyane, der stod for skud med tændingspistolen ! ! Formand Jacob havde i dagens anledning iklædt sig det rette instruktør outfit og stod sammen med farmand Per for den tekniske del af aftenen. Efter sigende var Dyanen i stand til at køre inden Jacob tog fat med specialværktøjet til denne reparation - det være sig diverse svensknøgler, fastnøgler, hammer samt ½ meter 6 mm rundjern, der til lejligheden blev bøjet i skruestikken efter øjemål.

Dette stykke jern - tro det om man vil - kan benyttes til at fastsætte tændingspunkt på en 2 cylindret boxermotor. Hvis du er i tvivl, så kom igen til næste år. Succesen gentages med garanti. Foruden dette specialværktøj var der også en samling af diverse elektroniske måleinstrumenter for ligesom at gøre det lidt mere indviklet.

Hvorom alting er så lykkedes det for både formanden og farmanden at få skiftet platiner og indstillet tændingen, så den agtværdige Dyane igen spandt som en kat, der lige har fået serveret en skål fløde.. Undervejs var der flere anerkendende bemærkninger om resultatet. De gamle platiner kunne ved selvsyn også ses at være i en miserabel tilstand. At de overhovedet havde været i stand til at få gang i motoren, er utroligt. Der var ikke meget tilbage af kontaktfladerne..

   

Dyane uden blæservinge

 

Jacob's 6 mm jern
anes lige midt
på billedet..

 

Så er ved sagens kerne..
 

   

Formand Jacob
har forsamlingen...

      .. samt et sæt platiner
i sin hule hånd!!

 

Vil du være med på en kigger - så er det her du klikker.


 

Efter at aftenens programsatte punkt var overstået kaldte formand Jacob til samling, hvorefter sekretær Steen delagtiggjorde de fremmødte i en trist meddelelse:

Kim Ørnbjerg Jensen kontaktede søndag, den 29. februar 2004 Steen og meddelte, at hans mor Jette var afgået ved døden samme dag.

Jette har sammen med Kim i mange år haft en fælles interesse i Citroën-biler - med speciel stor kærlighed til A-modellerne. Sammen har de fået en enorm berøringsflade blandt ligesindede og Jette deltog aktivt ved arrangementer rundt om i landet.

Vi er mange, der vil savne Jette til de kommende arrangementer.

Æret være Jette's minde

 

 

Copyright © Sydhavsøernes Citroën Klub 2001. Sidst opdateret den 26. marts 2004

WEB-master, design m.m.: SFH DATA, Haslev.